Üyelik Sözleşmesi

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) “Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sit.N:4 D8 Blk N:483 Sarıyer, İstanbul” adresinde mukim Loft Mağazacılık A.Ş.(Bundan sonra “Loft” olarak anılacaktır) ile www.loft.com.tr internet sitesine (Bundan sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) üye olan kullanıcı (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Loft, Loft Mağazacılık AŞ. 'nin tescilli markası olup www.loft.com.tr internet sitesi ise Loft' in internet mağazasıdır. İşbu İnternet Sitesine (www.loft.com.tr) erişim, işbu İnternet Sitesinin kullanımı ile işbu İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Üye hizmetleri kullanmakla, Loft tarafından dilediği zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşullarının tamamını kabul etmiş sayılır. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için Üyenin bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmesi gereklidir. İşbu Sözleşme, internet sitesine üye olmak ve siteyi kullanmak için gerekli şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Sözleşme (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgeler ile birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler. Kullanıcı, internet sitesini kullanmadan önce Mesafeli Satım Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni, KVKK Aydınlatma Metni (hepsi birlikte “Veri Gizliliği Politikası” olarak anılacaktır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına uymak konusunda onay verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Mesafeli Satım Sözleşmesinde yer alan tüm hüküm ve koşullar ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu koşullar ve veri gizliliği politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak kullanıcının sorumluluğundadır ve kullanıcı internet sitesini kullandığında veya sözleşmeyi oluşturduğunda yürürlükte olan Sözleşmeler ile Veri Gizliliği Politikası kullanıcı için de geçerli olacaktır.

Loft, internet sitesinde sunulan bilgilerin doğruluğunu sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu durum kusursuz sorumluluk anlamında değerlendirilemez. Sunulan bilgilerin güncelliğini kaybedebileceği tarafınızdan göz önünde tutulmalıdır.

Loft Üyelik kapsamında üyelik formuyla ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin yukarıda sayılan ve benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirilerek ticari olarak kullanılmak üzere bu sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki gerekçeleri ve üyelik ilişkisi kapsamında işlenecektir. Ayrıca sizinle sms, internet, mektup, telefon vb kanallardan temasa geçilmesi için üyelik alanında açık izniniz talep edilecektir. Detaylar için gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

Üye, sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı teklif etmiş olur. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi Loft’tan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabidir. Ayrıntılı bilgi "Ön Bilgilendirme Formu" ve "Mesafeli Satış Sözleşmesindedir.

Dilediğiniz zaman yapacağınız yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin üyelikten ayrılma, ticari elektronik ileti, sms, e-mail, mektup ve telefonla sizinle temasa geçilmesini ve size gönderi yapılmasını sonlandırma, reddetme hakkına sahip olduğunuza dair gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılmıştır. Ayrıca Loft hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğinizi iptal etme hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu yapılırken verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti tarafınıza aittir. Gerçeğe uygun olmayan ya da eksik bilgilerin verilmesinden Loft hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İnternet sitesinin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine, işleyişinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla işlem yapılması, üyelik kaydı açılması veya otomatik yöntemler aracılığıyla aşırı miktarda talep veya bilgi gönderilmesi ve benzeri yöntemler de yasak olarak sayılmıştır.

İnternet sitesinin kullanılması, internet sitesinde sunulan veya sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esnasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan vb. kötü amaçlı yazılımlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili olarak Loft’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıda anılan zararlar sebebiyle Loft’tan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacağımızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Loft’un işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu, beyan ve taahhüt eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme’nin Loft tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın derhal sona erdirebileceğini kabul eder.

Üye, kendisinin belirleyerek Loft internet sitesi tarafından kendisine temin edilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında üye tarafından verilmiş olunan elektronik posta adresi üyeye özeldir ve üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Loft’a karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Loft’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacak olup Üye’nin internet sitesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sebebi ile doğabilecek hukuki ve ceza yükümlülükler yönünden Loft’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Loft' un iş bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Loft, internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

Loft, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Üye, www.loft.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye tüm hakları Loft a ait olan ve www.loft.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. her türlü eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Aksi takdirde Üye, Loft un uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesinde ve/veya onun aracılığıyla Üye' ye sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri mülkiyet hakları, Loft mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Loft, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Üye, yalnızca kendi kişisel kullanımı için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilir. Üye, kendisine sunulan veya işbu İnternet Sitesinde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamaz. Aksi takdirde Loft un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.           

Loft, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üye, www.loft.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Loft'a yönelik tüm tazminat talep haklarından peşinen ve gayrikabili rücu feragat etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Üye, bundan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını ve Loft 'un işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Loft ' u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Loft'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

www.loft.com.tr 'ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Loft ve/veya Eroğlu grup şirketi çatısı altında bulunan tüm iştirak şirketleri tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle üyelik esnasında paylaşmış olduğu kişisel veriler yönünden Veri Politikalarının, Loft ve/veya Eroğlu Grup Şirketleri yönünden geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Loft, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Loft kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Loft, üyenin www.loft.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı tüm hareketleri kaydetme ve bu kayıtları saklama hakkını haizdir, Üye işbu hususu peşinen kabul etmiştir.

İnternet sitesinde herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Loft sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı internet sitesi üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Loft İnternet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Loft İnternet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Loft ' in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Loft ' in hiçbir sorumluluğu yoktur.

Loft ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İnternet sitesine üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


LOFT
Unvanı : Loft Mağazacılık A.Ş.       
Adres: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok         
No:4D/8 İç kapı No: 483 SKYLAND 34396          
Sarıyer / İSTANBUL
Telefon: 0212 652 90 90 E-Posta: loft@hs03.kep.tr

 

Elektronik İletişim İzni 

Üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul ederek ve üyelik avantajlarından yaralanma iradenizi ortaya koymuş olmanız sebebiyle LOFT ile paylaştığınız kimlik ve iletişim bilginizin işlenmesi suretiyle tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için de izninizi talep etmek gerekmiştir.

Üyelik sayfasında ayrı bir izin kutucuğu ile elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Bu kutucuğu işaretleyip Kaydol tuşuna bastığınızda izin süreciniz tamamlanmış olacaktır. İzninizi dilediğiniz zaman “Hesap Bilgileri” bölümünden kaldırabilirsiniz.