Satış Sözleşmesi

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ (kısaca “LOFT” olarak anılacaktır) olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuat kapsamında, www.loft.com.tr web sitesi üzerinden yapacağınız alış veriş ile ilgili olarak siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

 

 1. 1.      TARAFLAR

SATICI

Unvan                         : LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres                          : Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sit. N:4 D8 Blk. N:483 Sarıyer

MERSİS                     : 0609-0438-3310-0156

Ticaret Sicil/No          : İstanbul / 755536

KEP                            : loft@hs03.kep.tr

 

ALICI

Adı – Soyadı              :

Adres                        :

Telefon                      :

 

SATICI ve ALICI, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

{Cart}
 

 1. 2.      KONU

İşbu Mesafeli Satım Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.loft.com.tr/ (“web sitesi”) internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği, işbu Sözleşme’ye ek siparişte nitelik ve satış ücreti detaylandırılan ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

ALICI, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

ALICI tarafından https://www.loft.com.tr/ web sitesinde üzerinden verilen sipariş ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 1. 3.      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti Sözleşme eki sipariş ve faturada belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Faturada yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

 

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma/iptal etme hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ve ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle durdurabilir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Teslimat adresi yurt dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler, ALICI tarafından ödenecek olup ürün satış bedeline ayrıca ilave edilecektir.

 

 1. 4.      ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI, web sitesi üzerinden vermiş olduğu sipariş ekranında kredi kartı ile ödeme yapar. ALICI, fatura adresi ile teslimat adresini web sitesi üzerinden sipariş ekranında girer; SATICI işbu verilen iletişim bilgilerine göre teslimatı gerçekleştirecektir.

SATICI, malın taşıyıcı (anlaşmalı kargo firmaları), ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

ALICI’nın talep ettiği taşıma hizmetinin, SATICI tarafından sunulan seçenekler arasında olmaması ve ALICI tarafından belirlenmesi durumunda, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

Teslimatlar, sipariş edilen ürünlerin stokta bulunması ve ödemenin alınabilmesi halinde yapılabilecektir.

 

SATICI, mücbir sebep, beklenmedik hal ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklanan haller hariç olmak üzere sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sipariş konusu ürünü ALICI’ya teslim eder. Şehir merkezleri dışında kalan adreslere olan süreler teslimat adresine göre farklılık gösterebilir. İndirim ve promosyon zamanlarında, artan talep nedeniyle teslimatın biraz daha geç gerçekleştirilebilir. Online olarak web sitesinden verilen siparişler sipariş formunda belirtilen zaman içinde periyodik olarak her gün, gün içinde belli saatlerde kontrol edilmektedir. Saat 14.00'dan sonra verilen siparişler SATICI tarafından ertesi gün değerlendirilir.

 

ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sözleşme konusu ürün bedeline ilişkin faturada belirtilen ödeme yükümlülüğünü üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 5.      SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.

 

 1. 6.      MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

 

 1. 7.      TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.   SATICI, 6502 s. Kanun hükümleri doğrultusunda, Sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri, mücbir sebep veya beklenmedik hal ya da üçüncü kişilerden kaynaklanan haller hariç olmak üzere, eksiksiz yerine getirmeye kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2.   ALICI, web sitesinden alışveriş yapmakla, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan bir kullanıcının web sitesi üzerinden hesap açarak borçlandırıcı tasarruf işlemleri dahil olmak üzere hiçbir eyleminden SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

7.3.   Web sitesi üzerinde meydana gelen sistem arızaları, teknik aksaklıklar gibi nedenlerden meydana gelen fiyat hatalarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, web sitesindeki sistem, dizayn veya yasadışı yollarla web sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat vb. hatalarından sorumlu değildir. İşbu maddede bahsi geçen sistem hataları, teknik arıza vb. durumlardan dolayı ALICI hiçbir şekilde hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4.   ALICI, web sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartından ilgili tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi veya posta çeki gibi SATICI’nın onayı olmaksızın gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

7.5.   ALICI’nın sipariş ettiği ürünlerin özellikleri, web sitesinde ilgili ürün sayfasında “Ürün Açıklaması” başlığı altında detaylandırılmıştır. Açıklama kısmında yer alan verilerdeki hata ve yanlışlıklardan SATICI sorumlu değildir. Web sitesi üzerinden yayınlanan teknik ya da görsel veri ve içerikler tamamen kullanıcılara kolaylık sağlamak için oluşturulmuş olmakla birlikte, herhangi bir taahhüt anlamına gelmez ve işbu ön bilgilendirme mahiyetindeki içeriler SATICI tarafından sunulan garanti anlamına gelmez.

 

7.6.   Web sitesinde yer alan ürün görselleri ile teslim edilen ürün arasında, web ortamı sebebiyle renk, boyut, yazı farklılıkları olabilir. SATICI, ürün görsellerini belirli periyotlarla güncellese dahi stoktaki ürünler ile ürün görsellerinin uyumluluğunu %100 garanti edemez.

 

7.7.   Web sitesi üzerinden kullanıcının eriştiği üçüncü taraf linkleri ile ilgili olarak, verilen linkin içeriği ve kullanımına ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya ait olup linkin kullanımı ve içeriği sebebiyle SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7.8.   Web sitesindeki tüm görsel ve teknik verilerin fikri sınai hakları SATICI’ya it olup, kullanıcı tarafından hiçbir nedenle ya da ticari maksatla kullanılması mümkün değildir, kullanıcı aksi halde SATICI’nın tüm zararlarından doğrudan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.9.   Web sitesi üzerinden verilen siparişler periyodik olarak her gün, gün içinde belli saatlerde kontrol edilmektedir. Saat 14.00'dan sonra verilen siparişler SATICI tarafından ertesi gün işleme alınır.

 

7.10.   Web sitesinde görünen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce birden fazla sipariş gelebileceğinden ötürü değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin onay verdiği ürünler olacaktır.

 

7.11.   SATICI, ürün özellikleri ile fiyat bilgilerinin en güncel halini web sitesine koyma konusunda tüm gayretini gösterecek olmakla birlikte, işbu bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerden doğabilecek hiçbir kanuni yaptırımdan sorumlu değildir; bu konuda sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

7.12.   Web sitesi üzerinde yer alan iletişim formunu (https://www.loft.com.tr/ContactUs) doldurarak SATICI’ya göndermekle kullanıcı, form içerisinde yer alan kimlik ve iletişim verilerini SATICI ile paylaştığını kabul ve beyan eder. Aynı zamanda kullanıcı,  web sitesini kullanmakla, web sitesinin çalışması için zorunlu çerezler dahil olmak üzere çerezler vasıtasıyla web sitesi üzerindeki trafiğini ve web sitesine girişte kullandığı cihaz, tarayıcı gibi bilgileri SATICI ile paylaştığını kabul, beyan eder. Kullanıcı, bu konuda ayrıntılı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ve KVKK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

 

7.13.   SATICI, web sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.

 

7.14.   500,00-TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücret alınmamaktadır. 

 

7.15.   ALICI, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu ödeme yükümlülüğü, doğru bilgi verme yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm edimlerini mücbir sebepler hariç olmak üzere eksiksiz ve doğru şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.16.   ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.17.   ALICI, işbu Sözleşme’nin 2.maddesi kapsamında ürün sipariş ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere yeterli bilgilendirmeye sahip olduğunu, web sitesinde yer alan sipariş, ödeme, kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 8.      SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

ALICI tarafından alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil tutarı, ALICI tarafından kredi kartı bilgilerinin girilmesi ile onaylanmasından sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler sevk edilmeden önce ALICI’ya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Web sitesi üzerinden sadece stoğu görünen malzemelerin siparişi işleme alınabilir. Süreçteki herhangi bir aksama ya da kredi kartı ile iglili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sipariş formunda belirttiği iletişim yollarından biri veya birkaçı kullanılmak suretiyle bildirilir. Siparişler, kredi kartından gerekli tahsilatın yapıldığı an işleme alınır.

Sipariş konusu ürünün stokta kalmaması, tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması veya SATICI’dan kaynaklanmayan başka bir nedenle ALICI’ya ulaştırılamayacağının tespit edilmesi halinde, ALICI bu durumdan haberdar edilir ve ALICI’nın ödemesi en geç 14 gün içerisinde iade edilerek ilgili sipariş iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın, SATICI’dan herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine veya belirlediği şahısa teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 9.      SEVKİYAT VE TESLİMAT PROSEDÜRÜ

Sipariş onayı mailinin gönderilmesi ile birlikte, ürün(ler) SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’nın sipariş esnasında tercih ettiği kargo şirketine, ALICI’ya ulaştırılmak üzere teslim edilir.

 

Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın sipariş formunda yer verdiği adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

 

Türkiye dışındaki teslimatlarda gümrük işlemleri sebebiyle doğabilecek ek süreler ve bedeller ayrıca ilave edilecektir.

 

SATICI, ALICI’nın teslimat lokasyonuna göre hiçbir neden belirtmeksizin satış iptali yapma hakkını saklı tutar.

Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde ya da sevk bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde ya da bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan, teslimatın gecikmesi hallerinden dolayı ALICI, SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruma teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin/kurumun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden ve gecikmelerinden ALICI sorumlu olup, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

ALICI, belirtilen günler içeresinde ürünlerin ALICI’ya ulaşmaması halinde veya ALICI’nın siparişi iptal etmek istemesi halinde, 444 59 69 numaralı Müşteri Hizmetleri hattından destek alabilir.

 

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 

 1. 10.  İADE VE CAYMA HAKKI

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, bandrolünü yırtmamış tahrip etmemiş olmayı, ürünü hiçbir şekilde kullanmamış olmayı, başka bir ürünle değiştirmemiş olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmek istenen ürün, şirketimize anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ulaştırıldıktan sonra ürün teknik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucu verilen uygunluk raporuna göre, ürünün iadesinin kabul edilmesi durumunda, ALICI ile iletişime geçilerek ya mevcut bir ürünle değişimi sağlanır ya da para iadesi gerçekleşir.

 

İade Prosedürü        
Satın almış olduğunuz ürünleri kullanılmamış olması ve tüm aksesuarlarının eksiksiz olması koşuluyla, 14 gün içerisinde faturanızı veya irsaliyenizi paketin dışına ilave edip iade edebilirsiniz. Fatura ve irsaliyesiz gönderilen iadeler iade alınmayacak kargo ile geri gönderilecektir.
İç giyim ürünleri ambalajı açılmamış, denenmemiş, kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

Beden değişimi yapmak istediğiniz ürünlerimizi mağazalarımızda dilediğiniz bedeniyle değiştirebilirsiniz. Mağazalarımızda beden değişimi dışındaki değişimler yapılamamaktadır.

Kampanya dahilinde satın alınan ürünlerin (1 Al 1 Bedava, 3 Al 2 Öde,2. ürüne %50 vb.) iadelerinde, kampanyadan yararlanılarak alınan tüm ürünlerin iadesinin yapılması gerekmektedir.

İade işlemini yapmak için; 
• Faturanızın arkasında yer alan iade formunu iade etmek istediğiniz ürün kodu ve iade nedeni ile birlikte eksiksiz olarak kesinlikle doldurunuz ve faturayı da gönderi paketinin içerisine yerleştiriniz.

• İade etmek istediğiniz ürünleri anlaşmalı olduğumuz PTT Kargo ile ücretsiz olarak Loft Online Mağaza İade Depo adresimize gönderebilirsiniz.  PTT Kargo dışındaki kargo firmaları vasıtasıyla yapılan gönderilerin ücreti müşterimize aittir.

Not: PTT acentelerinde kabul sağlanmamaktadır. PTT merkez ofis ve şubeleri gönderilerin teslim edileceği noktalardır. En yakın PTT şubesi için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/
İade Adresimiz: Osmangazi Mah. 3129 sok. No: 4-1/2 Kıraç – Esenyurt  
İade Kodumuz: 703459518

• İade işlemi için tarafımıza ulaşan ürün, yukarıda belirtilen iade şartlarına uygun olup olmadığı konusunda incelenecek olup, iadeye uygun olması durumunda işlem onaylanarak iadesi alınacaktır.
• Hijyen koşulları gereği iç giyim ürünlerinde iade kabul edilmez. Aynı sebeplerden dolayı, orijinal koruma bandı çıkarılmış ya da zarar görmüş bikini altı ve mayolarda ürün değişimi ve iade yapılmamaktadır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünlerin kullanılmamış olması gerekmektedir.

Geri ödeme   
İadesi alınan ürününüzün tutarı hesabınıza yansıması banka prosedürleri gereği 7-15 iş gününü bulabilmektedir.

 1. 11.  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak web sitemizde yer alan KVKK Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

 1. 12.   ÜYELİK

ALICI, kendi inisiyatifine bağlı olarak web sitesinden alışveriş yapmak için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak web sitesine üye olabilir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece kullanıcı/ALICI belirler ve kullanıcıya özeldir. Kullanıcı adı ve şifresi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi ALICI tarafından oluşturulmakla sisteme ÜYE olunur. Üyelik şifre ve kimliğinin güvnlik ve gizliliği tamamen ALICI’nın sorumluluğunda olup, üyelik kapsamında SATICI ile paylaşmış olduğu iletişim ve kimlik bilgilerine dair kişisel verilerin güvenliği ise SATICI tarafından 6698 s. Kanun kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ile sağlanmaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, ALICI’nın üye kimliği bilgileri ile farklı kişilerin web sitesi içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen ALICI sorumlu olacaktır. Dolayısıyla ALICI dışında herhangi birinin ALICI’nın kimiliğiyle web sitesine giriş yaptığının tespit edilmesi halinde, ALICI bu durumu derhal SATICI’ya bildirir; ALICI, söz konusu bildirimin üçüncü kişiler tarafından web sitesi üzerinden sipariş vermesinden sonra gerçekleştirilmesi halinde, web sitesi üzerinden ALICI kimliği ile yapılan iş, işlem ve siparişler yönünden SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 13.  UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair yasa Kapsamına girmeyen, Ticari nitelikteki işlerde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra daireleri yetki ve görevli olacaklardır.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.