Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI:

Ünvanı: Loft Mağazacılık A.Ş.
Adresi: Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 Skyland Sarıyer/İstanbul
Telefon: 444 59 69
Fax:

  1. 1.      GİRİŞ

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) www.loft.com.tr (kısaca “internet sitesi”) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satım Sözleşmesini (birlikte “Sözleşmeler”), Aydınlatma Metnini, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına uymak konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Sözleşmeler ve Veri Gizliliği Politikası müşteri için geçerli olacaktır. 

  1. 2.      BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, “Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sit. N:4 D8 Blk N:483 Sarıyer” adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicili’ne 755536 sicil numarası ile kayıtlı, ve 0609-0438-3310-0156 Mersis numaralı hazır giyim ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ (kısaca “Loft” olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketimize 444 59 69 numaralı Müşteri Hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz.

 

  1. 3.      İNTERNET SİTESİNDEKİ VERİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Kullanıcının/Üyenin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel verilerini paylaşması gerekmektedir. Bu anlamda Kullanıcı’nın kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinin 2.fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesis, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” sebepleri ile Veri Sorumlusu Loft tarafından işlenmektedir. İnternet sitesi ziyaretleriniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz yönünden daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Kullanıcı/üye internet sitesini kullanmakla Loft ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek, işbu bilgilerin ve kişisel verilerin Loft ve bağlı olduğu Eroğlu Holding iştirakleri ile paylaşılması ve işlenmesini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı/Üye’nin kabul etmesi halinde, Loft yeni koleksiyon, kampanya, promosyon vb. özel teklifler hakkında Kullanıcı/Üye’yi e-posta ve/veya SMS ile bilgilendirebilir.ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri           

Ödeme Methodu :  Kredi Kartı ile Ödeme             

• Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

• Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.      

• Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

{Cart}
 

Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan: 

Teslimat Adresi:  

Teslim Edilecek Kişi:    

Ödeme Methodu :    
Kargo Tutarı : 


2) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ............ -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.          

4) "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." Firmamızın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. 14 günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.       

5) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.     

6) İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

7) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

8) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.   

9) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları: Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde (2014 yılı için Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır 3.321,17 TL ve Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır ise 1.272,19 TL'dir. Bahsedilen bedelin altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulması gerekmektedir.) mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

10) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

11) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Taksitle Satış" başlıklı 6/A maddesi hükümleri uygulanır.

12) www.loft.com.tr internet sitesinin “OUTLET” veya “DEFOLU” ürünler bölümünden satın alınan ürünler teknik düzenlemesine aykırı olmayan ayıplar içermekte olup, bu ürünlerin ayıplı olduğu faturada açıkça gösterilmektedir. Alıcı, www.loft.com.tr internet sitesinin “OUTLET” veya “DEFOLU” ürünler bölümlerinden satın aldığı ürünlerin ayıplı olduğunu bilerek satın aldığını, bu ürünleri iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

SATICI:

Ünvanı: LOFT Mağazacılık A.Ş.    
Adresi: Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 Skyland Sarıyer/İstanbul
Telefon:

ALICI 

TARİH: