150TL ve üzeri alışverişlerde KARGO BEDAVA!

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:


İşbu Sözleşme Zafer Mah. Çınar Sok. No:2 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim Loft Mağazacılık A.Ş.(Bundan sonra Loft olarak anılacaktır) ile www.loft.com.tr internet sitesine(Bundan sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) üye olan kullanıcı (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiştir.
İşbu sözleşme yukarıda adı gösterilmiş internet sitesine üye olmak ve siteyi kullanmak için gerekli şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

2.1 Üye www.loft.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Loft un işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde sözleşmenin Loft tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın derhal sona erdirebileceğini kabul eder.

2.2 Üye, Loft tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında üye tarafından verilmiş olunan elektronik posta adresi üyeye özeldir ve üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Loft a karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Loft in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3 Üye www.loft.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, Loft' un iş bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.4 Loft, internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Loft internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.5 Loft, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.6 Üye, www.loft.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.7 Üye tüm hakları Loft a ait olan ve www.loft.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. her türlü eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Aksi takdirde Üye, Loft un uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.8 Loft, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üye, www.loft.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Loft ' a yönelik tüm tazminat talep haklarından peşinen ve gayrikabilirücu feragat etmiştir.

2.9 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Üye, bundan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını ve Loft 'un işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.10 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Loft ' u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Loft ' un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.11 www.loft.com.tr 'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye, www.loft.com.tr'ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını Loft ve/veya Eroğlu iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.loft.com.tr numaralı Loft müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. Üye kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin silinmesini istediği takdirde işbu hususu noter aracılığı ile Loft e bildirmek zorundadır.

2.12 Loft, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

2.13 Loft kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Loft, üyenin www.loft.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı tüm hareketleri kaydetme ve bu kayıtları saklama hakkını haizdir, Üye işbu hususu peşinen kabul etmiştir.

2.14 www.loft.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Loft sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.loft.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.15 Loft İnternet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Loft İnternet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.16 Loft ' in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Loft ' in hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.17 www.loft.com.tr' nin satışları stoklar ile sınırlıdır www.loft.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazda teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.loft.com.tr veya Loft mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.loft.com.tr 'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.loft.com.tr' ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.loft.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.18 Loft ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.loft.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3. İhtilaflerin Halli:

3.1 Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Loft defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Loft kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini noter aracılığı ile göndereceği bir ihtarname ile iptal etmesi veya Loft tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

Loft, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, elektronik posta vb.) üyelerinden talep etmektedir.

Loft tarafından toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen Elektronik postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Loft ve/veya Eroğlu iştirakleri bünyesinde kullanılmaktadır.

Loft, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, Loft ve/veya Eroğlu iştirakleri dışındaki üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Loft, elektronik posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Yine Loft Üye' nin siteye erişmek için kullandığı İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bilgileri de toplayabilir.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Loft müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Loft ve/veya Eroğlu iştiraklerinin iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Üye, herhangi bir zamanda günlük elektornik posta gönderim listesinden çıkmak istediğinde, gönderilen elektronik postalada bulunan "............................... dan çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak elektronik posta üyeliğinden çıkabilir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Loft veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Loft arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca www.loft.com.tr internet sitesinde kişisel bilgilerin ve üye hsabının güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan SSL sertifikası ile 128 bit şifreleme uygunlanmaktadır. Bu bilgiler şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmektedir. Ödeme işlemininde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.
Hergün: 09.00-18.00 arası
Her türlü sorunuz için;
...info@loft.com.tr........................ elektronik posta adresi veya .... 444 59 69....... no'lu çağrı merkezinden Loft ' a ulaşabilirsiniz.
Loft Mağazacılık A.Ş

Adres: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok
No:4D/8 İç kapı No: 483 SKYLAND 34396
Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: 0212 652 90 90

E-Posta: loft@hs03.kep.tr


Şartlar ve Koşullar
İnternet Sitesi Kullanım Şartları

Genel

Loft, Loft Mağazacılık AŞ. 'nin tescilli markası olup www.loft.com.tr internet sitesi ise Loft' in internet mağazasıdır. İşbu İnternet Sitesine (www.loft.com.tr) erişim, işbu İnternet Sitesinin kullanımı ile işbu İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Üye hizmetleri kullanmakla, Loft ' tarafından dilediği zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşullarının tamamını kabul etmiş sayılır. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için Üyenin bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmesi gereklidir. Bu İnternet Sitesine erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, Loft hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple İnternet Sitesine erişilememesinden Loft mesul değildir. Zaman zaman İnternet Sitesinin belirli veya tüm bölümlerine erişimi Loft tarafından kısıtlanabilir. Loft tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu İnternet Sitesinin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkını haizdir.

Gizlilik Politikası

Üyelere ait bilgilerin kullanım şekli ve şartları Gizlilik Politikası bölümünde gösterilmiştir. Üye işbu internet Sitesini kullanmakla burada yapılan işlemleri onaylamış ve verdiği bilgilerin doğruluğunu garanti ettiğini kabul ve beyan eder..

Yasaklar

Üye işbu İnternet Sitesini kullanması ve/veya İnternet Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmesi nedeniyle bilgisayar donanımına, bilgisayar programlarına, verilere veya Üyeye ait diğer malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan Loft in mesul olmadığını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

İnternet Sitesinde ve/veya onun aracılığıyla Üye' ye sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri mülkiyet hakları, Loft mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Loft, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Üye, yalnızca kendi kişisel kullanımı için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilir. Üye, kendisine sunulan veya işbu İnternet Sitesinde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamaz.Aksi takdirde Loft un uğrayacağı her türlü zararı tazmine deceğini gayrikabilirücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Satış Koşulları

Üye, sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı teklif etmiş olur. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi Loft den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabidir. Ayrıntılı bilgi "Ön Bilgilendirme Formu" ve "Mesafeli Satış Sözleşmesindedir. Loft ile sözleşme yapabilmek için Üyenin 18 yaşın üzerinde olması ve Loft tarafından kabul edilen bir banka tarafından verilmiş geçerli bir kredi kartı veya banka (debit) kartına sahip olması gereklidir. Loft, Üye tarafından yapılan herhangi bir isteği geri çevirme hakkını saklı tutar. Üyenin siğarişinin kabul edilmesi halinde elektronik posta ile üyeye haber verilecektir. Üye sipariş vermek ile Loft' e vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığı kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağının olduğunu taahhüt etmiş olur. Loft reklamı yapılan bütün fiyatları dilediği zaman ve haber vermeksizin değiştirme hakkını haizdir.

Sözleşmemiz

Üye tarafından sipariş verildiğinde, siparişin alındığını teyit eden bir onay maili gönderilecektir. Bu elektronik posta yalnızca onay niteliğinde olup üyenin siparişinin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir. Loft, Üye' nin sipariş ettiği ürünlerin dağıtıma çıktığını teyit eden bir elektronik posta gönderene dek Üye ile Loft ararasında bir sözleşme oluşturulmayacaktır. Yalnızca ürünler dağıtıma çıktığı zaman gönderilen teyit mailinde listelenen ürünler düzenlenen sözleşmeye dâhil edilecektir . Üye, sipariş ettiği ürünlerin sipariş durumu "ÜRÜNLERİNİZ KARGO İÇİN HAZIRLANIYOR" aşamasına kadar Müşteri Hizmetlerini telefon ile arayarak siparişini iptal edebilir. Ürünlerin bu aşamaya gelmesinden sonra iptali mümkün olmamaktadır ancak Üye' nin Tüketici Kanunu' ndan kaynaklanan hakları saklıdır.

Fiyatlandırma ve Mevcut Olma Durumu

Bu İnternet Sitesinde görünen bütün bilgilerin, açıklamalar ve fiyatlar da hatalar meydana gelebilir. Üye tarafından sipariş edilen herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir yanlışlık yapıldığını tespit edilir ise, bu durumdan Üye en kısa sürede haberdar edilecek ve Üye' ye siparişini doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunulacaktır. Üye' ye ulaşılamaması durumunda siparişi iptal edilmiş olarak işleme alınacaktır. Üye siparişi iptal ederse ve ürünlerin ücretini ödemişse, ödenen ücretin tamamı Üye' ye iade edilecektir. Uygulanabildiği durumlarda fiyatlara KDV dâhildir.

Ödeme

Kredi kartı ve Banka (Debit) Kart ile oluşturulan sipariş alındığında, işlemi gerçekleştirmek için yeterli para kaynağı olduğundan emin olmak amacıyla ödeme yapılan kart standart ön provizyon kontrolünden geçirilir. Ön provizyon kontrolü tamamlanmadan ürünler dağıtıma çıkarılmaz. Ücret, sipariş kabul edildikten sonra üye kredi kartının borç hanesine geçecektir.
Hediye Çekleri

Hesap sahiplerine hediye çeki tanımlanabilir. Hediye çekleri yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Hediye çekleri kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Loft mağazalarında geçerli değildir.
İndirim / Promosyon Kodları
Zaman zaman işbu İnternet Sitesinden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunulabilir. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Loft mağazalarında geçerli değildir.

Para Puan

Hesap sahiplerine Para Puan tanımlanabilir, işbu husus tamamen ve sadece Loft in insiyatifindedir. Para Puan tanımlanması halinde, yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Para Puan , kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Loft mağazalarında geçerli değildir. Loft Para Puan uygulamasına dilediği zaman son vermek , Para Puan kullanım şart ve kurallarını dilediği zaman değiştirmek hakkını haizdir. Üye işbu hususu kabul ettiğini ve işbu sebeple Loft den herhangi bir hak talep edemeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

Sorumluluk

Site aracılığıyla satın alınan ürünlere karşı Loft ' in sorumluluğu Satış Koşullarına tabidir. Site içeriğinin hazırlanmasında gereken her türlü ihtimam gösterilmiştir. Ancak Üye' nin hatalar veya noksanlara veya sitede karşılaşabileceği teknik sorunlara karşı Loft' in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak Üyenin veya üçüncü bir tarafın edeceği zarar ve ziyan ile ilgili olarak Loft' in (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan) hiçbir mesuliyet bulunamaktadır.

Geçersizlik

Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı uygulanamaz hale gelirse Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını Üye peşinen kabul etmiştir.


Feragat

Üye' nin işbu şartları ihlal etmesi sonrası ve Loft ' tarafından yasal hakların kullanılmamış olması, Loft' in bu hak ve talepelrden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi İşbu şart ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya hak iddiası olursa, söz konusu ihtilaf veya hak iddiası Türk Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü

Şifre ve hesap güvenliği

Üye' nin internet sitesinde kaydedilen verilerine erişebilmesi için hesap ve şifre bilgilerini (oturum açma bilgilerinizi) girmesi gerekmektedir. Oturum açma bilgilerini ve hesap kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak Üye'nin mesuliyetindedir. Üye' nin oturum açma bilgileri konusunda endişeleri varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsa derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek Loft ' i bilgilendirmelidir. Üye, hesabınızı istediği zaman devre dışı bırakabilir.

Virüsler, hackleme ve diğer suçlar

Üye, virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak İnternet Sitesini kötüye kullanmayacaktır. Üye, siteye, sitenin depolandığı sunuya veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmeyecektir. Üye, hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla siteye saldırmayacaktır. Bu hükmün ihlali durumunda Loft, Üye' nin siteyi kullanma hakkı derhal sonlandıracak ve yasal mercilere başvuracaktır. Loft' in her türlü tazminat talep hakları saklı olup, Üye' Loft un işbu sebeple uğradaığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

LOFT

Ünvanı : Loft Mağazacılık A.Ş.

Adres: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. D Blok
No:4D/8 İç kapı No: 483 SKYLAND 34396
Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: 0212 652 90 90

E-Posta: loft@hs03.kep.tr